Tauira’a i te mau fa’aaura’a nō te ea i fa’a’ohipahia i te fare ha’api’ira’a tuarua nō Pao Pao.

Te fa’atere ha’api’ira’a

I te mau rave ‘ohipa ‘o te fare ha’api’ira’a tuarua ‘e te mau metua tamari’i ha’api’ira’a

Tumu parau : Tauira’a i te mau fa’aaura’a nō te ea i fa’a’ohipahia i te fare ha’api’ira’a tuarua nō Pao Pao.

Ia ora na,

Aita te mau rave’a nō te fa’aiti i te ‘ati ‘o te tirotiro Tōvī e fa’a’ohie nei i te ‘ohipa ā te mau ‘orometua. Teie taua mau rave’a rā :

  • Hō’ē piha ha’api’ira’a i fa’aotihia nā te piha tāta’i tahi ;
  • Hō’ē pārahira’a i fa’aotihia i te pīahi tāta’i tahi
  • E piti fa’ataimera’a ha’api’ira’a : hō’ē nā te mau piha 6 ‘e 5 ‘e hō’ē nā te mau piha 4 ‘e 3.

Nō te pāhono i te mau anira’a ā te mau ‘orometua tei fa’ati’ahia ‘e te Fa’atere ‘o te DGEE, ‘e tauihia teie mau rave’a mai te monire 18 nō Tēnuare 2021. Teie te mau rave’a ‘āpī :

  • E fa’aho’ihia te mau tāpura ha’api’ira’a mai tei mātauhia ( e taui te mau pīahi i te piha ha’api’ira’a i te mau hora ato’a) ;
  • E tāmauhia te fa’anahora’a nō te fa’ataimera’a ha’api’ira’a : hō’ē nā te mau piha 6 ‘e 5 ‘e hō’ē nā te mau piha 4 ‘e 3
  • No te tāmā’ara’a avatea, e piti fa’anahora’a (e tape’ahia te hora 5 no te mau piha 4 ‘e 3)
  • No te pāruru i te ta’ato’ara’a, ‘a tāmau i te pāruru vaha ‘e ‘a fa’atura ana’e i te mau rave’a nō te fa’aiti i te ‘ati ‘o te tirotiro Tōvī
  • Te tāmara’a i te mau piha ha’api’ira’a.

Tē ti’aturi nei i te tauturu ā te mau metua ma te ha’amana’o tu’utu’u ‘ore i tā rātou mau tamari’i ia fa’atura i te mau rave’a no te fa’aiti i te ‘ati ‘o te tirotiro Tōvī. Ia taui noa atu te pararera’a ‘o te tirotiro, e ti’a ia’u ia taui ato’a i te mau rave’a i fa’anahohia mai te anira’a a te Fa’atehau ‘o te Ha’api’ira’a ‘e te pū DGEE.

Tē ha’amauruuru nei au ia ‘outou nō te fāri’ira’a i teie mau tauira’a. ‘A fāri’i mai i te tāpa’o ‘o tō ‘u aroha.

Sousa Tāna, Fa’atere Ha’api’ira’a